ΟΡΟΙ &
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
PURPLESHEEP.GR
DESIGNED BY
ENGLISH facebookinstagram
ΘΕΡΜΟΓΡΑΦIΑ

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦIΑ

Η θερμική συμπεριφορά του ανθρώπινου σώματος είναι ένας συνδυασμός μεταφοράς θερμότητας και παραγωγής θερμότητας σε διάφορα επίπεδα, μικρο (μοριακό και κυτταρικό), μεσο (ιστός και όργανα) και μακρο (θερμική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον).

Η έκθεση του σώματος στο κρύο (1ος εχθρός) και στις κακώσεις (3ος εχθρός) μπορεί να επιδεινώσουν αυτές τις θερμορυθμιστικές διαδικασίες και η θερμογραφία μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανίχνευση αλλαγμένων αποκρίσεων στη θερμοκρασία του δέρματος μετά από την προσβολή του σώματος από τον 1ο και 3ο εχθρό.

Τι Είναι Η Θερμογραφία;

Έτσι λοιπόν μία από τις κύριες λειτουργίες της υπέρυθρης θερμογραφίας (IRT) συνίσταται στην ανίχνευση αλλαγών θερμοκρασίας σε οργανισμούς που προκαλούνται από διακυμάνσεις στην κυκλοφορία του επιφανειακού αίματος. Η IRT είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως ως διαγνωστική μέθοδος για διάφορες παθολογίες αφού για παράδειγμα έχει χρησιμοποιηθεί για πάνω από 30 χρόνια στην αξιολόγηση του φαινομένου Raynaud (RP) και άλλων περιφερειακών μικροαγγειακών δυσλειτουργιών. Ενώ πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της ποιότητας των μπλοκαρισμένων περιοχών του σώματος. Στον τομέα της αναισθησιολογίας, η IRT έχει εφαρμοστεί βραχιόνια και επισκληρίδια, ενώ στην αλγολογία, έχουν διερευνηθεί αλλαγές στην κυκλοφορία του επιφανειακού αίματος που σχετίζονται με τη συμπαθητική δραστηριότητα. Η θερμογραφία έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωση των κλιμάκων του επιπέδου του πόνου με βάση τις εκφράσεις του προσώπου των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση ή μετά από χειρουργική επέμβαση.

Επιπλέον, έχει χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο στην έρευνα που έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση διαφορετικών χειρουργικών διαδικασιών στην ιατρική, όπως στην περίπτωση των χειρουργικών δακτυλίων για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων, αλλά και τη μείωση της αγγειακής κυκλοφορίας ως συνέπεια του εγκεφαλικού επεισοδίου, και σε αλλαγές στο αυτόνομο νευρικό σύστημα, ή στο βαθμό αγγειακών αλλαγών σε ασθενείς με κάψιμο. Στην κτηνιατρική, η θερμογραφία έφερε πολλά οφέλη για τα ζώα όσον αφορά την αξιολόγηση βλαβών, ασθενειών και χειρουργικών επεμβάσεων.

Η θερμογραφία είναι μια ανάλυση ολόκληρου του σώματος για την εκτίμηση των επιφανειακών θερμοκρασιών του δέρματος που μπορεί να εκτιμηθεί η ανώμαλη Φυσιολογία. Οι χρήσεις για τη θερμογραφία είναι παρόμοιες με αυτές ενός στοματικού θερμόμετρου, ενός στηθοσκοπίου ή οποιουδήποτε άλλου ιατρικού τεστ που αξιολογεί τη λειτουργία του ασθενούς.Υπάρχουν διάφοροι τύποι συσκευών που χρησιμοποιούνται εκτός από το Ιατρικό θερμόμετρο. Αυτοί περιλαμβάνουν τους αισθητήρες επαφής, τις υπέρυθρες κάμερες και τα συστήματα ανάλυσης σημείων. Το πιο τεχνικό και προηγμένο σύστημα είναι η υπέρυθρη θερμική κάμερα που είναι η τεχνολογία επιλογής της Διεθνούς Επαγγελματικής Ακαδημίας Κλινικής Θερμολογίας.

Οι υπέρυθρες κάμερες μετρούν την ακτινοβολία στην υπέρυθρη ηλεκτρομαγνητική εκπομπή που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα, χωρίς να έχουν οι ίδιες καμία απολύτως ακτινοβολία. Οι αισθητήρες της θερμικής κάμερας διαβάζουν διάφορους βαθμούς υπέρυθρης εκπομπής και μέσω κατάλληλης βαθμονόμησης μεταφράζουν την ένδειξη θερμοκρασίας.

Οι πληροφορίες σχεδιάζονται έπειτα σε ψηφιακή μορφή σε μια παλέτα χρωμάτων. Η πιο συνηθισμένη παλέτα είναι το πλήρες φάσμα ουράνιου τόξου το οποίο δείχνει τις θερμές μετρήσεις ως κόκκινες και λευκές και κρύες μετρήσεις όπως ματζέντα και μαύρα. Αυτά τα πρότυπα αναλύονται στη συνέχεια και πραγματοποιούνται οι φυσιολογικές εκτιμήσεις. Η υπέρυθρη θερμογραφία (IRT) είναι μια τεχνική διαγνωστικής απεικόνισης που μπορεί να καταγράψει έναν δισδιάστατο χάρτη της δερματικής κατανομής της θερμοκρασίας.

Δεδομένου ότι η θερμοκρασία του δέρματος εξαρτάται από την τοπική αιματική παροχή, η IRT παρέχει σημαντικές έμμεσες πληροφορίες σχετικά με την τοπική κυκλοφορία. Η λειτουργική αξιολόγηση της αγγειακής αντιδραστικότητας τόσο στις βασικές συνθήκες όσο και σε απόκριση σε διαφορετικά ερεθίσματα μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί με απεικόνιση IRT. Η MTs προωθεί τη Θερμογραφία ως μέσο αξιολόγησης μέσω της θερμότητας της κατάλληλης λειτουργίας του σώματος και για το σκοπό αυτό είναι η πρώτη μέθοδος στην Ελλάδα που υποστηρίζει το Thermohuman που είναι το πληρέστερο θερμογραφικό λογισμικό για θερμική ανάλυση του ανθρώπου.

Η χρήση της τεχνολογίας ThermoHuman παρέχει σχετικές θερμικές πληροφορίες, σχετικά με τις φυσιολογικές ανθρώπινες αντιδράσεις στο κρύο (1ος εχθρός) όπου έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και στις κακώσεις (3ος εχθρός) όπου έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας στην προσβαλλόμενη περιοχή και οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες για την εφαρμογή του Ολιστικού Συστήματος δια χειρός Θεραπεία της MTs.

Η υπέρυθρη θερμογραφία μπορεί λοιπόν να είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τους MTs θεραπευτές ως τεχνολογία υποστήριξης και διάγνωσης, βοηθώντας στην εξατομίκευση και προσαρμογή της σωστής θεραπείας για τον ασθενή.Για το σκοπό αυτό η διδασκαλία της σωστής εφαρμογής αποτελεί σημαντικό κομμάτι του Mikrasiatiki Seminar II – προχωρημένο και την κατοχύρωση του υποψηφίου ως επίσημος θεραπευτής της Μικρασιατικής Τραπεζουντίου θεραπείας.

Άλλες θεραπείες

DOC Decompression

DOC Decompression

MTS (ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ)

MTS (ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ)

Massage

ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

Massage

ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΚΕΡΜΑΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (FDM)

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (FDM)

Pilates

CLINICAL PILATES

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Custom ορθωτικΟ ΠΕλμα με πελματογρΑφημα Και ανΑλυση βΑδισης

Custom ορθωτικΟ ΠΕλμα με πελματογρΑφημα Και ανΑλυση βΑδισης

Custom ορθωτικΟ ΠΕλμα με πελματογρΑφημα Και ανΑλυση βΑδισης

ΠελματογρΑφημα Aetrex

Colon hydrotherapy

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ - FOHOW

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ - FOHOW

ΒΟΤΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΒΟΤΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Mud therapy

ΛΑΣΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

MAITLAND MANUAL THERAPY

MAITLAND MANUAL THERAPY

ΕRGON TECHNIQUE

ΕRGON TECHNIQUE

email us
telephone